Valdalen Gård

Valdalen Gård er en gammel fjellgård som ligger 800 meter over havet, mellom Femundsmarka og Gutulia nasjonalparker, og mellom Elgå ved Femund og svenskegrensen.

Valdalen gård har vært drevet som turistbedrift siden 1946, den ble da drevet av Martins foreldre, Martin og Inga, som bygde ut med hytter etterhvert som behovet for overnatting økte. Det resulterte i ei hytte hvert andre - tredje år. I 1971 ble hovedhuset, det som i dag er pensjonatbygget, bygd ut. Kjøkkenet og spisesalen ble bygd ut, og det ble utvidet med ei romslig peisestue. Her er det i dag plass til ca. 60 spisegjester samtidig. Parallelt ble det drevet gårdsbruk, først med melkeproduksjon, og senere med sau. Gården har fått konsesjon til å drive hjorteoppdrett, og er i gang med forberedelsene til oppstart av hjorteoppdrett.

Vi disponerer 4 hytter på gårdstunet og 4 rom i pensjonatet, total overnattingskapasitet er 44 sengeplasser. De senere år har vi oppgradert noen av hyttene og løftet standarden.

Hjorteoppdrett

Hjorteoppdrettet på gården faller rett inn i lokalmat satsingen som Engerdal kommune legger til rette for. Kommunen var også initiativtager for satsing på hjort som næring. Utfordringene med rovdyr gjør hjorteoppdrett veldig aktuelt.

Lokal mat og lokalproduserte råvarer skal bli være et bærende element for Valdal AS, dette skal gi gode matopplevelser og gi oss et fortrinn konkurransemessig. Hjorteoppdrettet bidrar med kvalitetsråvarer og gir kortreist matbegrepet ny mening.

Gården har fått konsesjon for hjorteoppdrett for inntil 30 livdyr. Gården har bruksrett på statsallmenningen og har fått tillatelse til å gjerde inn 250 daa beiteareal. Det vil bli søkt om økningen i konsesjonen tilpasset arealutvidelsen.